Hledání

Exit 20 ml
Ⓚ:33918

esha Exit 20 ml
esha Exit 20 ml
Cena:157.00czk
skladem
Vlož do košíku

eSHa Přípravek EXIT 20 ml na 1 000 l akvarijní vody - Schvalovací číslo: 355-22/C

 

eSHa EXIT

Veterinární přípravek pro aplikaci do akvarijní vody, který může napomoci při ošetření ryb při podezření na výskyt vnějších parazitů u ryb (při krupičce).

eSHa EXIT napomáhá při ošetření ryb s příznaky napadení vnějšímu parazity, tzv. krupičce.

Ryby se stávají snadnou obětí především tzv. „chovatelských“ nemocí, kterými rozumíme taková onemocnění, jež jsou nebezpečná zejména v nádržích s velmi hustým osídlením ryb a špatnými životními podmínkami. Tato onemocnění se vyskytují i ve volné přírodě, kde však nejsou tak nebezpečná, protože v těchto podmínkách jsou ryby více izolované v důsledku velkých objemů vody.

K takovým onemocněním náleží Ichthyophthirius („krupička“), kterou akvaristé označují někdy také jako Ichthyo a to ve všech formách; dále k nim náleží tzv. Oodinium („sametová nemoc“), kdy se na rybách objevuje v pokročilém stádiu velmi jemná krupice. Oba jednobuněční ektoparaziti se množí dělením. Z nových zárodků se vyvíjí další parazité, tvořící roje volně plovoucí ve vodě, hledající jinou rybu jako dalšího hostitele. Přípravek EXIT napomáhá snížit množství jak matečných původců onemocnění (na kůži a ploutvích), tak volně plovoucích jedinců. Přispívá ke zlepšení péče o ryby a také při výskytu odolných forem, jako je například anglicky zvaný „pepper stip“. U některých forem Ichthio jsou známé velmi odolné kmeny, které se usídlí na rybách, zpočátku neškodí anebo případně leží na dně nádrže jako cysty. Tyto formy však rychle způsobí další nová onemocnění, jakmile se zhorší kvalita vody, nebo se do akvária vysadí nové oslabené ryby. Přípravek EXIT může při takových situacích napomoci ke snížení rizika napadení ryb těmto parazity.

1 ml obsahuje: 1 ml roztoku obsahuje: 6,3 mg diaminoakridinu, 0,31 mg oxalátu malachitové zeleně, 0,79 mg methylrosaliniumchloridu a 3,98 mg methylthioniniumchloridu.

Balení: 20 ml na 2 000 litrů vody, dále 180 ml, 500 ml a 1000 ml.

DÁVKOVÁNÍ

Při dávkování přípravku obraťte lahvičku kapátkem dolů a mačkejte průsvitnou pipetu.

20 kapek = 1 ml.

1. den: 20 kapek na 100 litrů vody 2. den: 10 kapek na 100 litrů vody 3. den: 10 kapek na 100 litrů vody

U velmi odolných kmenů Ichthyo můžete dávkování prodloužit na 4. a 5. den, kdy se dávkuje opět po 10 kapkách na 100 litrů vody.

POKYNY

K aplikaci není potřeba ani separátní lázeň, ani zvyšování teploty nebo výměna vody.

Přípravek eSHa EXIT se odbourává samovolně. eSHa EXIT může být používáno společně s přípravkem eSHa 2000 při standartním dávkování. Tím se dosáhne ještě širšího působení.

VZÁJEMNÉ INTERAKCE S JINÝMI PRODUKTY

* Pokračujte ve filtraci přes filtrační vatu, nikoliv však přes adsorbující média jako je např. aktivní uhlí.

* V průběhu aplikace přípravku vyřaďte z provozu UV-sterilizátory a ionexové pryskyřice, neboť mohou za určitých okolností ovlivnit účinek použitého preparátu.

* Různé kombinace přípravků používejte pouze tehdy, pokud to výrobce doporučuje.

* Oxidační činidla (peroxid vodíku), kondicionéry vody, ionexové pryskyřice a ultrafialové světlo ovlivňují působení mnoha přípravků v důsledku růz­ných procesů, jako je oxidace, redukce nebo adsorpce. Po ukončení aplikace vyměňte 30 až 50% vody za vodu čerstvou.

DOPORUČENÍ

Po ošetření Vašich ryb přípravkem eSHa EXIT a eSHa 2000 doporučujeme použít preparát eSHa Optima (kombinace stopových prvků, minerálních látek a vitaminů), stimuluje a rychle zvyšuje přirozenou imunitu na maximum.

UPOZORNĚNÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Veterinární přípravek. Pouze pro zvířata.

Lahvičku s přípravkem ukládejte do původního balení, včetně letáčku.

Určeno pouze pro okrasné rybky. Přípravek se nesmí používat k ošetření ryb, včetně jiker a plůdku, určených k produkci potravin.

Dodržujte doporučené dávkování. S přípravkem zacházejte obezřetně, vyvarujte se kontaktu s očima nebo kůží. Nepoužívejte po exspiraci.

(poz -8)